Afbeelding Woonfonds berekentool

Slimme berekentool voor zelfstandigen

Woonfonds heeft een ruim acceptatiebeleid met meerdere berekenmethodes om het toetsinkomen voor zelfstandigen te bepalen. Om de berekenmethodes eenvoudig te vergelijken ontwikkelde Woonfonds in samenwerking met Nationale Hypotheekbond een slimme maximale hypotheek berekentool voor zelfstandigen. Deze tool is vrij te gebruiken door alle adviseurs.

Bekijk de berekentool voor zelfstandigen.

Meer Woongenot voor zelfstandigen
Woonfonds gunt haar klanten graag zoveel mogelijk woongenot. Of het nu gaat om iemand in loondienst met een vast inkomen of iemand die nog maar net zelfstandig ondernemer is met groeipotentieel.

Meer methodes om het inkomen van een zelfstandigen te bepalen
Bij het afsluiten van de hypotheek speelt inkomen een cruciale rol. De zekerheid van een vast contract of inkomenscijfers van de laatste 3 kalenderjaren waren tot nu toe altijd bepalend. 'Niet meer van deze tijd', vindt Woonfonds. Ze nam haar acceptatiebeleid voor zelfstandigen begin 2017 onder de loep en legt meer de nadruk op het inkomensperspectief van zelfstandigen.

Doelgroep

Inkomensberekeningsmethodiek

Groeiende zelfstandige

1-2-3 (rente-opslag 0,3%)

> 1 jaar zelfstandig

1 + prognose methode

> 2 jaar zelfstandig

1 - 1 + prognose methode

> 3 jaar zelfstandig

1-1-1 methode

> 1 jaar zelfstandig

1-1-1 of 1-2-3 methode

met voorgaand dienstverband


Woonfonds introduceert een berekentool voor de verschillende methodes
Woonfonds ontwikkelde in samenwerking met de Nationale Hypotheekbond een maximale hypotheek berekentool voor zelfstandigen. Deze intelligente berekentool biedt u als adviseur de mogelijkheid om eenvoudige de best passende berekenmethode te kiezen voor zelfstandigen. De berekentool neemt de verschillende Woonfonds methodes hierin mee:


Doelgroep

Toetsinkomen

Groeiende zelfstandige

100%

> 1 jaar zelfstandig

80%

> 2 jaar zelfstandig

90%

> 3 jaar zelfstandig

100%

> 1 jaar zelfstandig

100%

met voorgaand dienstverband