zelfstandigen spiegel lager

*Nieuw* 100% LTI voor kort zelfstandigen

Woonfonds gaat als eerste 100% intermediairpartij evenveel leencapaciteit bieden aan pas gestarte zelfstandigen als aan werknemers in loondienst. Een zzp’er die een kalenderjaar actief is, mag het inkomen voor 100% meetellen bij het bepalen van de maximale hypotheek.

De Achmea-dochter zegt als 100% intermediaire bank voorop te willen lopen in de mogelijkheden voor zelfstandigen. Woonfonds bood al ruimere mogelijkheden; zo konden groeiende zelfstandigen met de 1-2-3-methode het inkomen van de laatste twee jaar zwaarder laten meetellen en doet de hypotheekverstrekker mee aan de NHG-pilot.

Vergelijkbaar toetsinkomen, maar met opslag

De volgende stap die gezet is, is dat zelfstandigen en mensen in loondienst evenveel kunnen lenen. Na 1 kalenderjaar zelfstandig ondernemerschap kan het inkomen al volledig worden meegeteld als de prognose positief is. Hierdoor hebben kort zelfstandigen bij Woonfonds een vergelijkbaar toetsinkomen als mensen in loondienst. Voor het extra risico dat een kortzelfstandigen met zich meeneemt, rekent Woonfonds wel een opslag.