Disclaimer

Staan er fouten op de site?

Wij hebben de informatie op deze site met veel zorg samengesteld. Ons doel is dat alle informatie klopt en volledig is. Maar natuurlijk kan er altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van die fout. Ook mogen wij de informatie op deze site altijd veranderen. Uw en onze rechten en verplichtingen staan in de productvoorwaarden. Staat hierin wat anders dan op deze website? Dan gelden de productvoorwaarden.

Doet de site het niet (goed)?

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat onze site goed werkt. Ons doel is dat al onze bezoekers de informatie goed kunnen zien. Doet de site het niet (goed)? Dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Bijvoorbeeld als er een storing is. Of als internet het om een andere reden niet goed doet.

Wat als u ons een e-mail stuurt?

Krijgen wij uw e-mail niet op tijd? Of verwerken wij deze niet op tijd? Dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Dit geldt ook voor andere berichten die u ons elektronisch stuurt.

Verwijzen wij naar andere sites?

Verwijzen wij op onze site of ergens anders naar andere sites? Dan zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

Heeft u verlies door koersverschillen?

Die komen voor uw eigen risico. Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Woonfonds Hypotheken. Het is niet toegestaan informatie op deze site te kopiëren, te downloaden, of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woonfonds Hypotheken. De informatie op deze site mag wel worden gekopieerd en/of gedownload voor eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht

Op deze website en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Gegevens Woonfonds

Woonfonds Hypotheken is een handelsnaam van Achmea Bank NV, statutair gevestigd te Den Haag, KvK 27154399 en kantoorhoudend aan Spoorlaan 298, 5017 JZ Tilburg, Nederland. Achmea Bank N.V. is onder de handelsnaam Woonfonds Hypotheken aanbieder van hypothecaire kredieten en bemiddelaar van verzekeringen en spaar- en beleggingsproducten. Achmea Bank heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000011.

Voor de overlijdensrisicoverzekeringen is Woonfonds Hypotheken een handelsnaam van Achmea Pensoen- en Levensverzekeringen NV, KvK 08077009, statutair gevestigd in Den Haag en kantoorhoudend aan Laan van Malkenschoten 20, 7333 NP, Apeldoorn Nederland. Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. is aanbieder van overlijdensrisicoverzekeringen. Achmea Pensioen- en levensverzekeringen is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000441.

Heeft u een klacht?

Bekijk dan uw mogelijkheden op onze pagina klachtenprocedure.